Talare under MSDs Brown Bag Lunch Talks med temat vacciner: Anders Håkansson, ansvarade för Röda korsets fältsjukhus i Sierra Leone, Beth Ann Coller, forskningschef MSD, och Martin Sjöholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ebola är en virussjukdom som sedan 1976, när det identifierades första gången, har lett till 24 epidemier. Den senaste, som startade i Västafrika 2013, är den mest omfattande och den krävde 11 000 människors liv. Av dessa var drygt 2 000 barn. Under ett seminarium som MSD bjöd in till förra veckan berättade läkaren Anders Håkansson om svårigheterna med att bedriva sjukvård i länder som saknar infrastruktur och tillräckliga resurser.

– Epidemin slog ut den inhemska sjukvården i stora stycken. På sjukhuset i Kenema dog 36 anställda av 600. Det skulle vara som om flera hundra anställda dog på min arbetsplats, Södersjukhuset, sade Anders Håkansson som var ansvarig för ett av Röda korsets fältsjukhus i Sierra Leone år 2014.

Anders Håkansson berättade om situationen på det statliga sjukhuset i Kenema, en stad i Sierra Leone med en halv miljon invånare. Innan landet drabbades av ebola fanns här 12 stycken läkare.

– Två av dem dog och efter det lämnade alla utom en sjukhuset.

Utöver att vårda de som insjuknat var det en minst lika stor utmaning att förhindra smitta genom att bland annat säkra begravningar och att hålla misstänkta fall i karantän. Det uppstod mycket rädsla i samhället men också rädsla för myndigheterna. Var det kanske de som spred smittan?

MSB på plats

Under ebolakatastrofen samarbetade en mängd internationella hjälporganisationer och myndigheter världen över. Däribland svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Normalt sett arbetar vi inte med medicinska insatser eftersom det mandatet ligger hos Socialstyrelsen. Jag tror detta var första gången, sade Martin Sjöholm från MSB.

Svenska Utrikesdepartementet hade beslutat att bekosta MSB:s hjälpinsatser i Liberia med 100 miljoner kronor. Martin Sjöholm belyste den mycket komplicerade process det innebär att först identifiera vad man kan hjälpa till med, och sedan på plats få allt att fungera logistiskt. Och detta i en katastrof som förflyttar sig från område till område.

– Pengar fanns men det fanns inte mycket tränad personal. Vi är kunniga i att ge vård och sätta dropp, men här handlade det mycket om att skydda sig själv först innan man hjälper patienten vilket är omvänt från vad vi är vana vid i svensk sjukvård, säger Martin Sjöholm.

Väl på plats hade epidemin planat ut och MSB fick visa prov på flexibilitet. Något nytt ebolacenter behövdes inte, istället stöttade man annat center med mat, transporter, internet och annan logistik.

Ett annat bekymmer som myndigheten belyste under seminariet var svårigheten att få hem personal.

– Försäkringsbolaget täckte förvisso kostnaden men det fanns ingen transport. När en norsk sjuksköterska blev smittad fick MSB be WHO om att få låna ett amerikansk plan som kunde flyga henne till Norge, säger Martin Sjöholm.

Ebola-vaccin utvärderades

Parallellt med hjälporganisationer och internationella myndigheter var även läkemedelsindustrin tidigt på plats för att utvärdera ebola-vacciner. Ett av bolagen var MSD där Beth Ann Coller är klinisk forskningschef. I hennes bolags prövningar ingick inga barn under 6 år. Det vaccin som hon nu hoppas kommer att bli godkänt av amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter kommer alltså inte att vara godkänt för barn.

– Blir det ett till utbrott vill vi försäkra oss om att det även finns ett vaccin till dem, sade Beth Ann Coller.

Därför har MSD tagit nästa kliv och fortsätter kliniska prövningar på barn från ett års ålder. I Guinea och Liberia har två studier påbörjats. Minst 800 barn ska inkluderas.

– Eftersom det inte pågår något utbrott av ebola just nu kan prövningarna inte utvärdera effekten men däremot ge svar på om det ger ett immunologiskt svar eller biverkningar, sade Beth Ann Coller.

På frågan vad hon tror att det skulle kunna vara för biverkningar svarar hon:

– Det har varit många publikationer om vårt vaccin. Det som har publicerats talar om milda biverkningar som feber och huvudvärk. Vi tycker att säkerhetsprofilen är acceptabel men det är inte MSD som avgör utan de godkännande myndigheterna.