Bandet till Testa Center klipps. Från vänster Jesper
Hedberg, verksamhetschef Testa Center, Mikael Damberg, närings- och
innovationsminister, Emmanuel Ligner, vd GE Healthcare Life Sciences samt Lotta
Ljungqvist, vd GE Norden och Testa Center.

Allt fler biologiska läkemedel forskas fram för allt fler diagnoser och sjukdomar. Av världens tio största läkemedel är åtta biologiska. Med den nya anläggningen Testa Center ska företag i Sverige kunna testa och skala upp metoder för utveckling och produktion av nya biologiska läkemedel.

Inte bara företag kommer att driva projekt i anläggningen utan även utbildning samt akademisk forskning kommer att bedrivas. Uppsala Universitet har från början varit en partner. Det råder brist på kompetenta personer inom bioteknisk processindustri och en förhoppning är att den nya anläggningen också kan minska bristen på kompetens.

Testbädden är ett resultat av ett samarbete mellan regeringen och GE Healthcare.

– Jag är övertygad om att Testa Center kommer att stärka både GE och Sverige. Det är spännande att vara innovationsminister i Sverige. Vi rankas som nummer två i världen, men många länder flåsar oss i nacken och vill komma högt på rankinglistan inom Life Science. Ska vi fortsätta att ligga i framkant måste vi ha en hälso- och sjukvård som blir en motor också för innovation och nya lösningar. Både för att skapa bättre behandlingar och framtida exportsuccéer, sade närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid invigningen i Uppsala den 21 augusti.

Framgång för samverkan

Lotta Ljungqvist är vd för GE Norden och vd för Testa Center.

– Detta är ett framgångsrikt exempel på offentlig-privat samverkan och jag tror att många innovationer kommer att nå marknaden med hjälp av Testa Center. I september drar de första projekten igång. Jag är ofantligt stolt och glad över att vi kan utnyttja samarbetsförmågan och kompetensen inom Life Science i Sverige, säger hon.

Regeringen har satsat 100 miljoner kronor via Vinnova och GE Healthcare 45 miljoner kronor. I anläggningen finns fyra process-labb och ett teknik-labb och man räknar med att 10–15 projekt kommer att genomföras per år. Företag som driver projekt betalar cirka 60 000 kronor per vecka, medan utbildare och akademiska forskare betalar mindre. För att gå runt behövs en beläggning på 75–80 procent.

– Anläggningen ägs av GE Healthcare men drivs som en icke-vinstdrivande verksamhet i en egen organisation. Ingen ska tjäna pengar på verksamheten och skulle det bli ett överskott ska det återinvesteras i ny utrustning, säger Lotta Ljungqvist.

Kristian Tryggvason är vd för BioLamina.
Kristian Tryggvason är vd för BioLamina.

Här kan industriprocesser skalas upp

Kristian Tryggvason är VD för BioLamina i Sundbyberg som blir först att driva ett projekt inom uppskalning av en process. Företaget utvecklar reagens, lamininer, som är verktyg för företag som tar fram cellterapier.

– Vi har en metod som vi inte kunde skala upp i våra egna lokaler från några liter till hundratals eller tusentals liter. Vi tittade först på en kontraktstillverkare i Portugal, men när vi fick reda på Testa Center tänkte vi om och vill tillverka produkten själv. Kanske i våra egna lokaler, men vi utesluter inte ett fortsatt samarbete här när vårt sex månader långa projekt på Testa Center är avslutat, säger han.

Jenni Nordborg är avdelningschef för Hälsa på Vinnova
och leder regeringens kontor för Life Science på näringsdepartementet.
Jenni Nordborg är avdelningschef för Hälsa på Vinnova och leder regeringens kontor för Life Science på näringsdepartementet.

Vinnova bidrog med 90 miljoner kronor till bygget av anläggningen. Under knappt tre år framåt stöttar Vinnova driften med ytterligare 10 miljoner kronor. Jenni Nordborg är avdelningschef för Hälsa på Vinnova och leder samtidigt regeringens kontor för Life Science på näringsdepartementet.

– Det här är en del av regeringens långsiktiga satsning på biologiska läkemedel tillsammans med Wallenbergsstiftelsen. Där ingår bland annat ett finansieringsprogram från Vetenskapsrådet och Vinnova för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Testa Center är en komplettering med en unik innovationshub inom området.