AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal.

Intresset för att vara en del av denna innovativa miljö har ökat dramatiskt under de senaste åren, menar hon.

– Det pågår två stora investeringssatsningar på Life Science-miljöer inom regionen. Det handlar om cirka sju miljarder kronor som ytterligare kommer att attrahera investerare och förstärka vår konkurrenskraft, säger Charlotta Gummeson.

Sahlgrenska Science Park är belägen på Medicinareberget och har till huvuduppgift att stötta entreprenörer och innovatörer att utveckla lovande idéer till framgångsrika, internationella tillväxtbolag, samt att guida med kompetens och finansiering i olika faser.

Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.
Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

I styrelsen för Sahlgrenska Science Park finns en bred representation från Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs universitet.

– Jag törs påstå att denna samverkan är unik för Sverige. Det finns en tydlig struktur för samverkan och en stark ambition att förflytta oss från stuprör och konkurrens till ett integrerat och sömlöst innovationssystem.

Göteborg och Life Science-sektorn i Västra Götalandsregionen är inne i en stark tillväxtfas. Investeringsfonder som tidigare enbart gick in i renodlade teknikföretag visar nu stort intresse för Life Science-bolag. Det är framförallt utvecklingen inom digital hälsa och medicinteknik som attraherar kapital, menar Charlotta Gummeson.

Nationellt AI-center etableras

Kunskapsutvecklingen går i rasande takt och Life Science genomgår ett paradigmskifte som utmärks av att branscher, teknologier och kompetenser integreras och samverkar på ett helt nytt sätt, menar Charlotta Gummeson. Ett exempel är det integrerade samarbetet med Lindholmen Science Park, en arena och utvecklingsmiljö för innovation och forskning, som ägs av Chalmers, Göteborgs stad och näringslivet.

– Vi ser stora synergieffekter. Trenden är att Life Science breddas till att omfatta sektorer som vi inte varit vana vid tidigare. Vi ser exempelvis kopplingen till fordonsindustrin och 5G-utvecklingen vid Ericsson och Huawei i Göteborg. Till stor del är det samma kompetenser som samverkar inom Life Science som ligger bakom det stora utvecklingssprånget inom mobilitet och självkörande bilar.

Det är heller ingen slump, menar Charlotta Gummeson, att storsatsningen på ett nationellt samverkanscenter för forskning inom artificiell intelligens, AI INNOVATION of Sweden, etableras på Lindholmen. Det är svenska staten som tillsammans med ett antal nytänkande bolag står bakom satsningen. Även Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar miljardbelopp på att stärka Sverige som AI-nation.

– Chalmers tekniska högskola medverkar i satsningen och bygger även själva upp ett kompetenscentrum inom AI på området. Chalmers har även fått ett regeringsuppdrag att koordinera den nationella satsningen på en särskild högskoleutbildning inom AI.

Västsverige har även utsetts till nationellt centrum för klinisk forskning. För två år sedan etablerades Enheten för kliniska studier i Göteborg med uppdraget att stödja och stärka de sex regionala nodernas samarbete samt utveckla bättre förutsättningar för att bedriva kliniska studier i Sverige.

Många länder ser Sverige och Norden som Europas Silicon Valley. Potentialen är enorm.

GoCo-Göteborg Co Valley

På gångavstånd från Sahlgrenska Science Park ligger Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under många år har diskussionerna gått varma om hur akademin och sjukvården ska kunna knytas ännu närmare varandra.

Nu har regionstyrelsen i Västra Götaland fattat beslut om en satsning på Sahlgrenska Life, ett projekt som möjliggör ännu större samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Projektet omfattar fyra byggnader på cirka 115 000 kvadratmeter för Life Science, högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Den första etappen beräknas vara klar 2025.

Målbilden är att byggstarten ska ske 2020 och att Sahlgrenska Life ska stå klart 2024.

Ett par kilometer söder om centrala Göteborg ligger AstraZenecas anläggning i Mölndal, ett av företagets tre globala strategiska forskningssajter. Under 2017 satsade den svenska delen av bolaget 15 miljarder kronor på forskning och utveckling.

De senaste åren har AstraZeneca gått från att vara ett relativt slutet företag till ett mer utåtriktat; satsningen på att skapa en öppen innovationskultur som bygger på en nära samverkan med externa aktörer har visat sig vara framgångsrikt. Det har bland annat mynnat ut i företagsparken Bioventure Hub, en slags plantskola och experimentverkstad för framtidens innovationer och affärsmöjligheter inom Life Science.

Matti Ahlqvist, chef för AstraZeneca i Mölndal.
Matti Ahlqvist, chef för AstraZeneca i Mölndal.

– I dagsläget har vi cirka 27 företag på 2 500 kvadratmeter och den ytan kommer vi nu att fördubbla, säger Matti Ahlqvist, chef för AstraZeneca i Mölndal.

I direkt anslutning till AstraZenecas pågår även projekteringen av ett helt nytt Life Science-kluster, GoCo-Göteborg Co Valley. Med hjälp av världsledande kompetenser inom bland annat arkitektur och samhällsbyggnation etableras innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen.

Det finns även ett starkt fokus på livet mellan husen med attraktiva mötesplatser för individer och företag. Byggstarten är planerad till 2019 och hela klustret beräknas stå färdigt 2030.

– Det är en spännande och ambitiös satsning med målet att skapa framtidens innovationssystem i en nära samverkan med olika aktörer. Nu höjer AstraZeneca ambitionen ytterligare och siktar på att omvandla hela sitt område till ett Science Campus, vårt mål är att skapa ett forskningskluster i världsklass, säger Matti Ahlqvist.

Tack vare samverkan och integrerade satsningar har Sverige goda förutsättningar att hävda sig i konkurrensen om globala Life Science-investeringar. Men, det kräver att klustren i Sverige samverkar och stärker varandra. Konkurrensen står mellan Norden och andra stora regioner, menar Charlotta Gummeson.

– Många länder ser Sverige och Norden som Europas Silicon Valley. Potentialen är enorm. En av de stora utmaningarna är dock de legala hindren för datahämtning. Vi har ett nationellt Life Science-kontor som samlar alla departement, utom justitiedepartementet. Här behöver Sverige ta ett helhetsgrepp och se till att undanröja hindren så att nödvändig datahämtning blir möjlig.