Sverige ingår i den kärngrupp av sju länder som för EUs räkning ska sköta förhandlingarna med läkemedelsföretagen om vacciner mot corornaviruset.

Sverige ingår i den kärngrupp av sju länder som ska sköta förhandlingarna med företagen för EUs räkning. De övriga länderna är Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Spanien. Sverige representeras av den nyligen utnämnde samordnaren Richard Bergström (se tidigare LIFe-time-artikel) .

Socialminister Lena Hallengren är nöjd med det inflytande som Sverige nu får över processen att säkra vacciner:

Lena Hallengren
Lena Hallengren

– Jag är stolt över att Sverige är ett av sju länder som ingår i den kärngrupp som ska sköta förhandlingarna med vaccinutvecklarna för EU:s räkning. Detta ger Sverige stort inflytande över processen. Den dagen ett vaccin väl finns på plats ska vi så snabbt som möjligt kunna återgå till ett mer normalt liv, säger Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen syftar förhandlingarna till att EU-kommissionen ska teckna förköpsavtal med flera olika vaccintillverkare. De vacciner som blir aktuella kommer därefter att fördelas mellan EUs medlemsländer utifrån folkmängd.

Tidigare har det spekulerats kring om aktuell smittspridning i de olika länderna ska vägas in när vaccinerna ska fördelas. Men av uttalandet från regeringen att döma verkar inte detta vara aktuellt i nuläget: ”Alla deltagande medlemsländer ska få vaccin samtidigt. EU kommer även verka för en solidarisk för delning i övriga världen”, skriver regeringen.

Anders Blanck
Anders Blanck

Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen, har under våren drivit på för att Sverige ska ta en mer aktiv internationell roll när det gäller vacciner mot coronaviruset, bland annat i en debattartikel i Dagens Nyheter. Han ser positivt på att Sveriges samordnare nu ingår i EUs kärngrupp:

– Richard Bergström har såväl kunskap om läkemedelsbranschen som erfarenhet av den här typen av internationella förhandlingar. Samtidigt ska man ha klart för sig att detta bara är ett första steg på en lång resa. Ingen kan idag säga vilka vaccinkandidater som kommer att kunna visa effekt och säkerhet, och när detta kan ske. En utmaning utgörs också av den i dag begränsade produktionskapaciteten för vaccin, säger Anders Blanck.