I samband med det generiska utbytet kan läkemedel som står utanför Läkemedelsförsäkringen lämnas ut på apoteken. Detta eftersom
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, inte kan kräva att läkemedel som utses till periodens vara är försäkrade. (Periodens varor är de genetiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken erbjuder sina kunder när de byter läkemedel.) Det händer därför att kunder, utan att veta om det, går in på apoteket med ett recept på ett läkemedel som omfattas av Läkemedelsförsäkringen och ut med ett läkemedel utan försäkring. Att detta sker på̊ initiativ från en statlig myndighet är särskilt beklagligt, skriver HSO nu till sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Stig Nyman
Stig Nyman

– Det borde vara periodens varning istället för vara när oförsäkrade läkemedel utses, säger Stig Nyman, ordförande i HSO, som menar att detta ytterst är en fråga om patientsäkerhet.

I skrivelsen till sjukvårdsministern ger Handikappförbunden ett konkret förslag på hur regeringen kan komma runt det faktum att TLV inte kan ställa krav på läkemedel som ska bli periodens vara. I de fall som TLV utser ett oförsäkrat läkemedel till periodens vara föreslår HSO att patienten alltid ska erbjudas ett annat, utbytbart men försäkrat läkemedel. Och detta utan extra kostnad.

– Det måste finnas ett lika billigt alternativ för de patienter som vill använda ett läkemedel med försäkring. Varför skulle de behöva betala mer, säger Stig Nyman.

Socialdepartementet har ännu inte besvarat skrivelsen men HSO och sjukvårdsministern har ett inplanerat möte i maj där ämnet troligen tas upp.

– Jag förutsätter att vi får ett svar innan mötet i maj. Det brukar vi få när vi adresserar regeringen, säger Stig Nyman.

Just nu bereder Socialdepartementet två förslag som alliansen remitterade när de satt vid makten. Det ena gick ut på att införa läkemedelsförsäkring som ett krav för att läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Ett förslag som troligen strider mot EU-rätten. Det andra förslaget var att apoteken skulle vara skyldiga att informera sina kunder om det utlämnade läkemedlets försäkringsskydd. Det förslaget fick kritik från flera remissinstanser, bland annat för att ansvaret för läkemedelsförsäkring bör ligga på staten - inte konsumenten. Vidare kritiserades förslaget för att den begränsade tid som finns för rådgivningen på apoteken bör vara inriktad på medicinsk information.