Över tid har antalet fall av TBE, fästingöverförd hjärninflammation orsakad av virus, ökat i Sverige. Under andra halvan av 1990-talet inträffade 50–75 fall om året. Sedan 2010 har antalet årliga fall överskridit 200 utom år 2014. De senaste åren har runt 250 fall anmälts till Folkhälsomyndigheten.

Även om TBE-fall numera registreras på fler håll i landet än tidigare så dominerar fortfarande Stockholms län, Uppsala och Södermanlands län i statistiken. Men också i Västra Götaland registreras fler fall. Alla åldrar kan utsättas för smittan. Två av tre fall inträffar bland män.

Hjärninflammation kan vara ett allvarligt tillstånd. De flesta tillfrisknar men var tredje patient får långvariga eller bestående men i form av kraftig trötthet och minnesstörningar. Även förlamningar kan förekomma i ovanliga fall.

Inga läkemedel finns mot själva virussmittan utan behandling sätts in mot symptom av infektionen. Dock finns vaccin som kan förebygga infektioner.

Anders Tegnell är avdelningschef för epidemiologi och utvärdering, Folkhälsomyndigheten.
Anders Tegnell är avdelningschef för epidemiologi och utvärdering, Folkhälsomyndigheten.

Gratis vaccin till barn?

I Österrike och delar av Tyskland förekommer gratis vaccination av barn. Det finns initiativ för att landstingen skulle betala för vaccin till barn som lever i riskområden för TBE. Politiker i både Region Skåne och i Västra Götaland har föreslagit gratis TBE-vaccination för barn. Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, talade i somras i en radiointervju  för en allmän gratis vaccination av barn. Även Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att barn i riskområden ska erbjudas gratis vaccination.

Anders Tegnell, avdelningschef för epidemiologi och utvärdering på Folkhälsomyndigheten, säger att det för närvarande inte är aktuellt att ta med TBE i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

– Vi går genom flera olika sjukdomar där det kan finnas skäl att ta med vaccin i barnvaccinationsprogrammet. Vi arbetar inte aktivt med TBE för närvarande men om några år kan det bli aktuellt, säger Anders Tegnell.

En speciell omständighet är att det råder mycket stora skillnader i risk att bli smittad och att skillnaden kan variera kraftigt även inom korta avstånd. Det är inte hela landsting, eller ens kommuner, där risken är hög i hela området.

Idag rekommenderar Folkmyndigheten vaccination till personer som rör sig i riskområden. Men personerna får själva bekosta vaccinationerna om inte landstinget går in. Som nämnts ovan finns initiativ för gratis vaccination men för närvarande är det inget landsting som bekostar TBE-vaccinationer.