Om Lif

Lif – de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av cirka 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige. Lif Service AB (Lif) dotterbolaget, företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. VD för Lif är Anders Blanck.

Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att förbättra livskvaliteten för alla patienter i Sverige genom att medverka till att utveckla det svenska sjukvårdssystemet samt att verka för utveckling av, tillgång till, och korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Läs mer på Lifs webbplats